Hoe ga je om met Generatie Y?

Een van de grootste generaties in de geschiedenis is “Generatie Y”.

Deze groep mensen zijn nu op een punt in hun leven beland waarin over veel (grote) aankopen wordt beslist. Bedrijven moeten daarom bewust nadenken over de manier waarop ze deze doelgroep voor zich kunnen winnen. De marketing van bedrijven zal zich de komende jaren moeten aanpassen om te voldoen aan de unieke ervaringen, wensen en verwachtingen van millennials.

Wie is generatie y?

Generatie y is geboren tussen 1980 en 2000. Vandaag de dag zijn dit dus mensen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar.
Ze is opgegroeid in een wereld van snelle verandering en “connectedness”. Informatie die vroeger verborgen of moeilijk te verkrijgen was, is wegens het internet voor hen altijd binnen handbereik. De prioriteiten, waarden en verwachtingen verschillen flink van wat voor de babyboom generatie (generatie x) belangrijk was.

Wat zijn de kenmerken van millennials?

Er kunnen een aantal generaliseringen gemaakt worden aangaande millennials.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Millennials zijn opgegroeid met internet, tablets, smartphones en een “altijd-online” leefstijl.

  • Ze gebruiken sociale media om hun stem te laten horen, informatie te verzamelen en de mening van vrienden te krijgen.

  • Ze hebben minder te besteden dan babyboomers in hun tijd (en zijn dus prijsbewuster).

  • Een groot deel van hun inkomen gaat naar het afbetalen van studieschulden.

  • Ze stellen typische “grote” beslissingen zoals trouwen en een huis kopen uit. (In 1968 was 56% van de 18-31 jarigen in Amerika getrouwd en waren eigenaar van een eigen huis. In 2012 was dat nog maar 23%)

Een eigen huis kopen wordt uitgesteld

Steeds meer jongeren besluiten nog even wat langer bij de ouders te blijven wonen of kiezen voor een huurwoning. Een grote aankoop, zoals een eigen huis, wordt dus vaker uitgesteld.

Het eigen huis komt er uiteindelijk wel

Mensen met een huurwoning zeggen wel een eigen huis te willen kopen in de toekomst. Maar liefst 93% van de huurders tussen de 18-34 jaar wil eigenaar worden van een eigen huis.

Ook trouwen wordt uitgesteld

Generatie Y stelt ook trouwen en kinderen krijgen uit. De gemiddelde leeftijd om te trouwen in 2010 was 30 jaar waar het in 1970 nog 23 jaar was.
In onderstaande afbeelding is te zien dat er in 1968 meer dan 2x zoveel jongeren tussen 18 en 31 getrouwd waren en hun eigen huis bezaten dan in 2012.

Maar ook trouwen wil men later wel doen

Maar liefst 70% van de ondervraagde millennials zegt nog wel te willen trouwen en zelfs 74% zegt een familie te willen in de toekomst.

Wat betekent dit voor retailers en merken?

Millennials zijn extreem goed bekend met moderne technologie. In België waren er in 2014 alleen al meer dan 12 miljoen smartphones.

Deze affiniteit met digitale media zorgt ervoor dat de retail beleving van consumenten veranderd. Retailers zullen verplicht zijn zich te richten op de beleving van de consument, in plaats van te blijven vertrekken vanuit het perspectief van het bedrijf.

Tegenwoordig weet de klant het soms beter dan de winkelier: hij beschikt over meer informatie en heeft op het moment dat hij de winkel binnenstapt al een hele weg afgelegd van inlichtingen opzoeken, prijzen vergelijken en retailers ten opzichte van elkaar afwegen. Hij is het met andere woorden die het koopproces aanstuurt, niet de winkelverkoper.

Vertrekken vanuit de producent of handelaar zou dus een incorrect en vertekend beeld geven van de retail realiteit zoals die vandaag is. Het is ook de basis van de omnichannel filosofie: een succesvol bedrijf vertrekt steeds vanuit de klant. Vertrekken vanuit de verschillende kanalen of schakels in de waardeketen leidt tot silodenken en is een gevaarlijke fout.” (Jorg Snoeck – The Loop)

Een sterk merk alleen is echter niet genoeg.

Bedrijven zullen aanwezig moeten zijn én waarde moeten toevoegen aan het digitale leven van consumenten.

Daarnaast heeft deze doelgroep de mogelijkheden om de traditionele manier van retail te omzeilen: “Eliminate the middleman”. Denk aan initiatieven als groepsaankopen voor energie, AirBnB, eBay of een persoonlijke favoriet van mij: Combatant Gentlemen.

Online betekent dit bijvoorbeeld ook dat bedrijven persoonlijker moeten worden. Op dit moment marketen we meestal nog naar “gemiddelden”. De techniek die voor de gemiddelde consument het best werkt, wordt voor iedereen ingezet. Een bedrijf dat bezig is met het personaliseren van marketing op basis van Cialdini’s beïnvloedingstechnieken is PersuasionAPI.

Practice makes perfect

Bereid u voor op de toekomst en bezoek alvast eens The Loop om te zien hoe we de komende jaren retail kunnen beleven.

Anique | Account Manager The Bakery

Anique