Google Jobs Update – Augustus 2021

Wat zijn de gevolgen van de update van Google Jobs? Een nieuwe property "directlyApply" die het sollicitatie vlotter maakt, en een nieuwe regelgeving over de content die de kwaliteit van geïndexeerde job postings moet verhogen.

Op 13 juli 2021 kondigde Google via de Search Central Blog aan dat er een aantal wijzigingen doorgevoerd gaan worden rond Google Jobs. Doel van deze update is de user experience maximaliseren en het sollicitatieproces voor Google (Jobs) gebruikers nog makkelijker te laten verlopen.

Voor wie is deze update van toepassing?

Als je openstaande jobs of vacatures op je website hebt en deze bij voorkeur al voorzien zijn van de nodige structured data via bijvoorbeeld schema.org JobPosting.

Welke aanpassingen zitten er aan te komen?

Er zijn twee grote updates aangekondigd waarvan een technische aanpassingen aan de website vereist en een voornamelijk de focus legt op best practices:

  • de nieuwe directApply property

  • een nieuwe content policy

Daarnaast geeft Google op basis van de research die ze uitgevoerd hebben voor deze aanpassingen nog een aantal tips mee die de credibiliteit van je jobsite en online vacatures ten goede zal komen.

1. De nieuwe directApply property

Deze aanpassing gaat ervoor zorgen dat gebruikers die een job bekijken via Google Jobs niet langer doorgestuurd hoeven te worden naar de pagina op jouw jobsite die exact dezelfde job beschrijft:

Screenshot werking Google Jobs

Dankzij directApply zou deze minder nuttige stap voor de gebruiker wegvallen en kan je bezoekers die op basis van de job posting op Google Jobs al willen solliciteren rechtstreeks doorsturen naar het sollicitatieformulier:

screenshot werking direct apply in Google Jobs

Aangezien de sollicitant een stap kan overslaan zal dit ongetwijfeld een positief effect hebben op de sollicitatieratio. Nadeel kan zijn dat de gebruiker de overgang van de Google omgeving waar hij de job heeft gevonden naar jouw jobsite waar hij ineens moet solliciteren als te bruusk ervaart. De toekomst zal uitwijzen hoe gebruikers hiermee omgaan en of het nodig zal zijn je sollicitatieformulieren een meer Googley uitzicht te geven.

Praktisch ga je als beheerder van de jobsite enkel in de gestructureerde data moeten aangeven of je website klaar is voor directApply. Meer informatie hierover vind je hier (Google) en hier (Schema.org).

Google is nog volop bezig met de implementatie van deze feature en een exacte lanceringsdatum is nog niet bekend. 

Hoe kan ik me voorbereiden?

Zodra deze feature live gaat zou je de directApply property moeten toevoegen en op waarde “true” moeten zetten. Er is trouwens geen enkel bezwaar deze aanpassing nu al toe te voegen op je jobsite.

Daarnaast zou voor elke job een URL beschikbaar moeten zijn waarop rechtstreeks voor de bijhorende job gesolliciteerd kan worden. Of de Google crawler daarbij zelf de URL waarop je kan solliciteren gaat ontdekken of je deze expliciet moet aangeven, daar bestaat voorlopig nog onduidelijkheid over. En daarbij zijn er verschillende scenario’s mogelijk:

Embedded formulier op de vacaturepagina

Of dit een embed formulier op de vacaturepagina kan/mag zijn is op dit moment nog niet geweten, maar vermoedelijk kan het volstaan via een anchor link die verwijst naar het sollicitatieformulier.

Aparte pagina waarop gesolliciteerd kan worden

Verwijs je vanop de vacaturepagina naar een aparte volgende pagina waarop (enkel) voor die specifieke job kan gesolliciteerd worden, dan is het werk al voor 99% gedaan en zal verwezen kunnen worden naar deze pagina.

Geen formulier beschikbaar om te solliciteren

Als je nog geen sollicitatieformulier geïmplementeerd hebt op je website raden we je aan hiermee alvast aan de slag te gaan om ten volle gebruik te kunnen maken van deze update. Om je toekomstige werknemers maximaal te plezieren hoef je zelfs niet te wachten tot deze nieuwe Google feature live gaat en mag je de formulieren alvast lanceren op je jobsite.

Nuttige links:

2. De nieuwe content policy

Ongetwijfeld heb je al gemerkt dat de Google Jobs zoekresultaten relatief vervuild zijn met vacatures die al lang niet meer open staan en met jobs en jobomschrijvingen, amper die naam waardig. Het is net om die kwaliteit van jobs en vacatures op Google Jobs in de goede richting te krijgen dat Google beslist heeft zijn content policy te verstrengen. Volgende elementen spelen daarin een hoofdrol:

  • Naast de vacature zelf mag er op de pagina niet te veel content aanwezig zijn die de gebruiker zou kunnen afleiden.

  • Er mogen geen elementen op de pagina voorkomen die over de main content gepositioneerd worden en het de gebruiker moeilijk kunnen maken de vacature te lezen.

  • Er mogen op de pagina slecht een minimaal aantal advertenties toegevoegd zijn.

  • Afbeeldingen zijn toegestaan, maar mogen niet het hoofdonderdeel van de content uitmaken.

  • Interpunctie en hoofdletters zijn een indicatie dat er voldoende aandacht besteed is aan de opbouw van een goede vacature.

  • Taalfouten en gebruik van zeldzame afkortingen zullen je rankings negatief beïnvloeden.

  • Overmatig gebruik van HOOFDLETTERS in de content is af te raden.

Kortom, de basisvereisten voor goede copy, waaraan je vacatures ongetwijfeld vandaag al voldoen, zullen je in de toekomst ook effectief een concurrentieel voordeel opleveren. Eindelijk…

Hoe kan ik me voorbereiden?

Tot slot geeft Google nog een aantal praktische tips mee op basis van feedback van gebruikers die de credibiliteit van je (job)site enkel maar ten goede zullen komen, zowel naar je gebruikers als Google toe:

Zorg dat er geen valse, niet bestaande of niet realistische jobs en vacatures op je website terug te vinden zijn. Enkel echte jobs mogen beschikbaar zijn. En enkel pagina’s die één enkele, echt bestaande openstaande job bevatten mogen van schema-opmaak voorzien worden.

Zorg voor een uitstekende gebruikservaring voor sollicitanten. Zo kan je best de hoeveelheid informatie die je sollicitanten vraagt om in te vullen beperkt houden tot het absolute minimum. Een complex sollicitatieproces, waarin je sollicitanten bijvoorbeeld verplicht eerst een account aan te maken en deze te activeren, valt ook af te raden en zal een absoluut negatieve impact hebben op het aantal sollicitaties dat je gaat ontvangen.

Eens een vacature ingevuld is of je er niet langer kandidaturen voor binnen wil krijgen, verwijder deze ingevulde job dan van de website. Jobzoekers die een sollicitatie uitvoeren en vervolgens niets meer horen zullen niet echt een positief beeld overhouden aan je bedrijf. Zorg er bovendien voor dat je alle markup die verwijst naar de niet langer beschikbare job ook verwijdert van je jobsite of tenminste een update geeft via de validThrough property.

Maak eerlijk gebruik van de datum waarop een job gepost is. Jobzoekers maken gebruik van deze informatie om te bepalen of voor de positie nog sollicitaties aanvaard worden, of ze een kans hebben om aangeworven te worden, … Probeer daarom oude jobs niet voor te stellen als nieuwe jobs door enkel de datum van publicatie en de datePosted property aan te passen. Vuistregel: als er aan de vacaturetekst niets gewijzigd is, dan is het geen nieuwe vacature. 

Vermijd verkeerde of misleidende informatie in de markup van de vacature. Markup informatie is voor de bezoeker van een jobpagina niet rechtstreeks zichtbaar, maar wordt wel overgenomen door platformen als Google Jobs. 

Als een mogelijke sollicitant op basis van misleidende informatie op je jobsite terecht komt en daar merkt dat elementen als werkuren, vakantie, plaats van tewerkstelling, salaris en andere details niet overeenkomen is de kans op sollicitatie plots miniem. Een 100% match tussen de vacature en de informatie in de markup is dus absoluut gewenst.

Hulp nodig bij het klaarmaken van je jobsite en vacatures voor de nieuwe Google Jobs updates?

Yentl - Digital Marketing Consultant The Bakery

Yentl